Juristbyrå Detert AB

Jurist Hans-Christian Detert

Juristbyrå Detert AB är en allmänpraktiserande juristbyrå med verksamhet i Göteborgsområdet. Byrån har varit verksam sedan 1996. Utöver tjänster till svenska klienter har byrån utländska företag och privatpersoner som klienter. Vi är profilerade på att bistå med konsultation och juridiska tjänster som rör rättsliga angelägenheter mellan Tyskland och Sverige och lämnar även konsultation på tyska.

Juristbyrån åtar sig uppdrag inom bland annat